Restaurant Bacchus – Svenska Klubben
Strandgatan 4
Vasa 65100
+358104706200

info@bacchus.fi

Lunch: Måndag till Fredag 10.30 – 15.00

Fredag – Lördag: À la carte öppet kl 17:00 – 23:00.

Måndag – torsdag: Kvällsöppet på beställning.

Restaurant Bacchus Svenska Klubben
Strandgatan 4
Vasa 65100
+358104706200

Fredag – Lördag: À la carte öppet kl 17:00 – 23:00.

Lunch: Måndag till Fredag 10.30 – 15.00

Måndag – Torsdag: Kvällsöppet på beställning.

Vänligen kontakta oss!

3D presentation